May 24, 2021

Tuotantotalous

By

Kiinnostaako sekä tekniikka että talous? Tuntuuko vaikealta valita teknisten alojen ja kauppakorkeakoulun väliltä? Jos näin on, kenties sinun tulisi harkita tuotantotalouden opiskelua. 

Tuotantotalous on yhdistelmä tekniikan ja talouden opiskelua. Koulutus on todella yleispätevä ja tuotantotaloudelta valmistuneita voikin tavata lähes missä tahansa työtehtävissä. Yleisiä työnimikkeitä tuotantotalouden ammattilaisilla ovat esimerkiksi konsultti, business controller ja toimitusjohtaja. Työllisyys tuotantotalouden alalla on korkeaa. Mediaanipalkka töissä.fi sivuston mukaan on noin 4500 euroa.

Tuotantotalouden eli tuttavallisemmin “tutan” opiskelussa on paljon projekti- ja ryhmätöitä. Töiden aiheina on niin sanottuja case-tilanteita, joissa työelämästä otettuja ongelmia pyritään ratkomaan ryhmässä. Tuotantotaloutta voi opiskella Aallossa, Tampereella, LUT-yliopistossa, Tampereella, Oulussa ja Vaasassa.

Hakeminen tuotantotalouden linjalle onnistuu DIA-valintakokeella. Samalla valintakokeella pystyy hakemaan peräti kahdeksaan yliopistoon ja 47 opiskelualaan. Kaikki DIA-valintakokeella haettavat alat ovat teknillisiä aloja. Koetta ei tarvitse tehdä siinä kaupungissa, johon hakee, vaan koepaikkavaihtoehdoista voi valita mieluisimman. Koe jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on matematiikkaa ja toisessa osassa mitataan kemian, fysiikan ja ongelmanratkaisun taitoja. 

Kuten monilla muillakin aloilla todistusvalinnalla sisäänotettavien määrä on kasvanut runsaasti viime vuosina. Tuotantotaloutta opiskelemaan pääsevistä valitaankin nykyään peräti 70 prosenttia suoraan todistuksella. Todistusvalinnan julkistamisesta pääsykokeeseen on kuitenkin niin lyhyt aika, että pääsykokeeseen lukeminen on lähes välttämätöntä. Todistusvalinnassa otetaan huomioon kolmea oppiainetta, jotka ovat pitkä matematiikka, fysiikka tai kemia sekä äidinkieli. Näistä pitkä matematiikka tuottaa parhaat pisteet. Äidinkielestä saatavat pisteet merkitsevät hieman enemmän kuin kemiasta tai fysiikasta annettavat pisteet. Tasapisteissä pitkä kieli ratkaisee. 

Tuotantotalouden alalla eri yliopistoihin hakiessa todistuksella saattaa olla erilaisia kynnysehtoja, jotka täytyy saavuttaa, jotta valinta todistuksella on mahdollinen. Aallossa esimerkiksi kynnysehto on pitkästä matematiikasta saavutettu laudatur ja Oulussa pitkän matematiikan magna ja fysiikan cum laude arvosanat. Kynnysehdon ylittäminen ei suoraan tarkoita, että tulisi valituksi todistusvalinnassa, mutta ilman kynnysehdon saavuttamista ei voi tulla valituksi. 

Lisää tuotantotaloudesta:

Opintopolku

wikipedia

töissä.fi