September 15, 2021

Tiedelukutaidon perusteet -MOOC – valmennusta korkeakouluopintoihin ja apua oman alan valintaan

By

Tiedätkö, mitä teet lukion jälkeen? Kaipaatko lisätietoa korkeakouluopinnoista? Tai haluatko kartuttaa jatko-opintovalmiuksiasi?  Tiedelukutaidon perusteet -verkkokurssi on sinua varten.

 

Tiedelukutaidon perusteet on verkossa suoritettava MOOC-kurssi. Kurssisisällöt on suunniteltu nuoria kuunnellenen ensisijaisesti lukiolaisten tarpeisiin, mutta kurssi on avoin kaikille. Kurssilla tutustut esimerkiksi siihen, miten tiedettä eri aloilla tehdään, millainen on tutkijan työpäivä ja millaista yliopisto-opiskelu on. Kurssin aineistotehtävissä pääset myös harjoittelemaan kirjoituksissa ja valintakokeissa hyödyllisiä taitoja.

 

Kurssisisältöjen suunnittelussa, toteutuksessa ja testauksessa on ollut mukana 9.-luokkalaisia, lukiolaisia ja yliopisto-opiskelijoita. Kurssin sisältöjä ovat kirjoittaneet eri alojen asiantuntijat Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistoista. Kurssin teemoja syventävät yliopisto-opiskelijoiden ja tutkijoiden tuottamat videot sekä erilaiset aineistot ja niihin liittyvät tehtävät.

 

Kurssilla opit elämässä, opiskelussa,kirjoituksissa ja valintakokeissa tarvittavia taitoja

 

Tiedelukutaidon perusteet -kurssissa on kuusi osiota. Ensimmäisessä paneudutaan siihen, millaista yliopisto-opiskelu on ja annetaan vinkkejä siitä, miten voi tutustua yliopistoihin ja eri aloihin. Tässä osiossa myös tutkijat kertovat videoilla omasta työstään ja tieteen tekemisestä.

 

Kurssin muissa osissa perehdytään tieteellisentiedon olemukseen, tiedonetsintään ja tieteellisten kirjoittamiseen sekäoikeaoppiseen lähteiden käyttöön. Lisäksi pureudutaan tieteellisen tiedontuottamiseen: tutkimusmenetelmien ja -kysymysten valintaan, tutkimusaineistonhankintaan ja tulosten havainnollistamiseeen esimerkiksi erilaisilla kuvaajilla.

 

Kurssilla saat myös eväitä tiedon arviointiin,kehität kriittistä lukutaitoa ja pääset harjoittelemaan tieteellisen tekstinlukemista. Ne ovat kaikki tarpeellisia taitoja elämässä, mutta myöskirjoituksissa ja valintakokeissa. Opit, millainen on luotettava lähde, mitä ontieteellinen tieto ja miten voi arvioida tekstin luotettavuutta. Kurssikannustaa kriittiseen ajatteluun ja syventää kriittistä lukutaitoa esimerkiksiohjaamalla arvioimaan tiedeuutisoinnin luotettavuutta.

 

Kurssin viimeinen osio on omistettu luovuudelle ja tieteen tekemisen valmiuksille. Kysyimme tutkijoita, millaisista valmiuksista ja ominaisuuksista heille on ollut työssään hyötyä ja mitä osaamista he ovatjoutuneet kehittämään. Voi yllättää, että kukaan heistä ei maininnut älykkyyttä. Sen sijaan vastauksista ilmenee, että tiede on ihan tavallisten ihmisten työtä, jonka oppii siinä, missä muutkin ammatit.

 

Voit opiskella omassa aikataulussa missä ja milloin vain

 

Tiedelukutaidon perusteet -kurssi on ilmainen,ja voit suorittaa sen täysin itsenäisesti tai ryhmässä oman opettajan johdolla.Koska kaikki tarvittava kurssimateriaali on verkossa, voit aloittaa milloinvain ja opiskella oman aikataulusi mukaan ajasta ja paikasta riippumatta. Joset halua suorittaa koko kurssia ja saada opintopisteitä, voit myös vapaastivalita kurssisisältöjä oman kiinnostuksesi mukaan.

 

Kurssin on tuottanut Kehittämiskeskus Opinkirjo yhteistyössä Helsingin yliopiston MOOC-keskuksen,Helsingin yliopiston ja Kauniaisten kaupungin kanssa. Helsingin yliopisto myöntää kurssisuorituksesta kaksi opintopistettä, jotka voi hyödyntää myöhemmissäopinnoissa.

 

Tutustu Tiedelukutaidon perusteet -kurssiin <>

 

Kirjoittaja

 

Eeva Mäkelä toimii Kehittämiskeskus Opinkirjossa erityisasiantuntijana tiedekasvatuksen parissa. Eeva on hyvä esimerkki siitä, että ihmisellä voi olla monta uraa eikä tutkinto määrää sijoittumista työelämään. Nuorena hän opiskeli yliopistossa pääaineenaan geologiaa ja paleontologiaa ja suoritti tohtorintutkinnon. Ennen nykyistä työpaikkaa hän on työskennellyt monenlaisissa tehtävissä: esimerkiksi tutkijana, hallinnollisissatehtävissä yliopistolla, vapaana tiedetoimittajana sekä suomentajana ja viestintävastaavana.Työtehtävien vaihtumiseen ovat vaikuttaneet esimerkiksi perhetilanne ja aikuisiällä suoritetut kasvatustieteen opinnot. Kun Eevan lapset olivat alle kouluikäisiä ja perhe asui ulkomailla, hän vietti useamman vuoden lasten kanssa kotona.