May 17, 2021

Psykologia

By

Psykologit, he ihmismielen, tunne-elämän ja käyttäytymisen asiantuntijat. Tässä blogissa tulemme käsittelemään lyhyesti arvostettua psykologin tutkintoa. Keskitymme varsinkin psykologian kandidaatin tutkintoon, mutta käsittelemme myös hieman työllistymistä ja opiskelua ylipäänsä.

Mikä on psykologi?

Psykologi on psykologian maisteri. Pelkästään maisterin tutkinnolla psykologiksi ei pääse, vaan ammattinimikkeeseen kuuluu noin 5 kuukautta kestävä harjoittelu. Tämän jälkeen haetaan vielä Valviralta laillistus psykologin tutkimusnimikkeeseen. 

Helposti psykologin kanssa menee sekaisin määritelmä psykiatri. Psykiatri on lääketiedettä opiskellut henkilö, joka on erikoistunut psykologiaan. Psykiatrilla on lupa määrätä lääkkeitä toisin kuin psykologilla. Tämän lisäksi on vielä psykoterapeutti, joka on ammattinimike psykoterapiaa antavalle henkilölle. Siihen kuuluu jokin asianmukainen taustakoulutus sekä laillistamisen hakeminen Valviralta.

Missä voi opiskella psykologiksi ja kauanko opiskelut kestää?

Psykologeja valmistuu Helsingin, Turun, Åbo Akademin, Oulun, Jyväskylän, Itä-Suomen ja Tampereen yliopistoista. Opiskelut kestävät kaikissa edellä mainitusta yliopistoista 5.5 vuotta. Kolme vuotta on varattu kandidaatin tutkintoon ja kaksi vuotta maisterin tutkintoon, minkä jälkeen suoritetaan noin viisi kuukautta kestävä harjoittelu. Harjoittelun jälkeen voi hakea psykologin ammattinimikettä Valviralta.

Minkälaista opiskelu on?

Kaikissa yliopistoissa saadaan samat paperit kouraan, mutta tietysti opiskelut voivat hieman erota eri yliopistoissa. Yhteistä kaikille yliopistoille on kuitenkin se, että niissä käydään psykologian perusopintoja. Näitä ovat mm. kehitys- ja neuropsykologia sekä kliininen psykologia. Yhteistä on myös tutkimusmenetelmäopinnot, psykologian asiantuntijuuteen ja työelämään liittyvät opinnot sekä valinnaiset opinnot ja sivuainekokonaisuudet.

Kuinka voi hakea psykologiksi?

Pääsääntöisesti on kaksi väylää: todistusvalinta ja pääsykoe. Jyväskylän yliopisto tarjoaa myös mahdollisuuden hakea avoimen väylää pitkin. 

Todistusvalinnalla sisään pääsee 60 % hakijoista. Todistusvalinnassa korostuu pitkä kieli, pitkä matematiikka ja äidinkieli. Tämän lisäksi pisteisiin otetaan huomioon kaksi muuta parhaat pistettä tuottavaa ainetta. Luonnollisesti psykologia tuottaa paljon pisteitä, mutta myös esimerkiksi uskonto antaa hyvin pisteitä todistusvalintaan.

Vuonna 2020 opiskelupaikka Helsingin yliopistosta irtosi esimerkiksi näillä papereilla: pitkä matematiikka L, fysiikka L, psykologia L, pitkä kieli L ja fysiikka E. Itä-Suomen yliopistoon taas nämä paperit toivat tutkinto-oikeuden: Psykologia L, äidinkieli E, pitkä matematiikka E, pitkä kieli E ja biologia M.

Pääsykokeella otetaan 40 % hakijoista sisään. Pääsykoemateriaali on ennakkomateriaalia, ja siinä on vuosien varrella toistunut tilastotiede ja tieteelliset artikkelit. Samalla pääsykokeella on myös mahdollista hakea logopedian koulutusohjelmaan.

Mihin psykologit työllistyvät?

Iso osa psykologeista työskentelee sairaaloissa, terveyskeskuksissa ja mielenterveystoimistoissa. Myös yksityiset yritykset, kasvatus- ja perheneuvolat ovat yleisiä työpaikkoja psykologeille. Tyypillisiä ammattinimikkeitä ovat muun muassa konsultti-, neuro- ja opintopsykologi.

Lisää materiaalia psykologiasta kiinnostuneille:

Spotify

Wikipedia

Opintopolku