April 2, 2021

Mikä on Opiskelemaan-media?

Opiskelemaan on neljän pelottoman ja yritteliään korkeakouluopiskelijan tuottama media, jonka ideana on auttaa nuoria korkeakouluvalinnoissa. Mediaan kuuluu vahvasti podcast, jossa paneudumme syvällisesti eri korkeakoulualoihin. Vieraina podcastissa on alan opiskelijoita ja jo alalta valmistuneita, jotta kuulijamme saa mahdollisimman hyvän ja kattavan käsityksen alasta. Podcastin lisäksi tuotamme mediaan sisältöä, jossa paneudumme vielä syvällisemmin alan pyörteisiin. Podcastin valitsimme ensisijaiseksi väyläksi sen nuorten keskuudessa saavuttaman suuren suosion vuoksi.


Yksi ala jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä jaksossa kerromme yleisiä asioita alasta, esimerkiksi kuinka sinne voi hakea ja missä on mahdollista opiskella. Toisessa jaksossa kutsumme alan opiskelijan kertomaan opiskeluista. Kolmannessa jaksossa jo alalta valmistunut tulee kertomaan työelämästä valmistumisen jälkeen. Tämän lisäksi kerromme kuulijoille jatko-opintomahdollisuuksista ulkomailla sekä paneudumme opiskelijoita askarruttaviin aiheisiin erikoisjaksoissa.