April 2, 2021

Lääketieteet


Valkotakkinen auktoriteetti

Lääkäri, auktoriteetti jota ei uskalleta kyseenalaistaa. Lääkärien sana on potilaille kuin laki. Vanhempi ikäluokka saattaa jopa teititellä valkotakkisia. Nykyään asia ei ole aivan näin. Lääkäreitä kunnioitetaan valtavasti, mutta ne nähdään ikään kuin tiedon ja potilaiden valintojen asiantuntijoina. Ehkä tämän kunnioituksen, loistavien työmahdollisuuksien tai ylipäänsä halun auttaa muita takia lääkäriopiskelijoiksi pyrkiviä on valtava määrä, eikä tie lääkäriksi ole todellakaan vaivaton.

Koulutus

Lääkärikoulutus kestää kuusi vuotta. Se jakautuu prekliiniseen- ja kliiniseen vaiheeseen. Prekliinisen vaiheen aikana kartutetaan lääkärin työssä vaadittavaa tietopohjaa. Oppiminen tapahtuu pitkälti kirjan ääressä ja luentosaleissa. Toisaalta nykyään problem based learning on nostamassa suosiotaan, joten yhä enemmissä määrin opiskelu tapahtuu pienryhmissä ongelmia ratkaisten. Prekliininen vaihe kestää pääsääntöisesti kaksi vuotta.

Kliinisessä vaiheessa tutustutaan käytännönläheisesti lääkärin työhön. Oppiminen tapahtuu pitkälti sairaala- ja terveyskeskusympäristössä. Kliiniseen vaiheeseen kuuluu amanuenssuurit, joissa työskennellään ohjattuna lääkärinä. Neljännen vuoden kesällä pääsee pukemaan lääkärin takin päälle, ja työskentelemään lääkärinä. Koulutusta ei kuitenkaan tule jättää tähän, vaan lisensiaatin tutkinnon saaminen on edellytys pidempiaikaselle työluvalle.

Opiskelupaikkakunnat‍

Lääkärikoulutusta Suomessa annetaan Helsingin, Turun, Tampereen ja Oulun yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa. Opiskelut eroavat hieman paikkakunnittain, mutta samat paperit saa ulos jokaisesta tiedekunnasta ja valkotakin pääsee pukemaan päälle samassa ajassa riippumatta opiskelukaupungista.

Miten lääkäriksi voi hakea?

Lääkäriksi väyliä on kaksi: todistus- ja pääsykoevalinta. Todistusvalinnalla otetaan 51% hakijoista sisään ja loput pääsevät osoittamaan taitonsa pääsykokeen kautta. Pääsykokeessa kysytään lukion biologian, kemian ja fysiikan opetussuunnitelman hallintaa. Tänä vuonna annetaan myös ennakkomateriaali 23.4.2021. Kokeessa käytetään nelilaskinta ja koetilaisuudessa jaetaan kaavataulukot. Sama pääsykoe on käytössä myös eläin- ja hammaslääketieteelliseen hakiessa.

Todistusvalinnassa painottuvat pitkä matematiikka, pitkä kieli, äidinkieli, fysiikka, kemia ja biologia. Ne tulee suorittaa erinomaisin arvosanoin, jotta pääseminen todistusvalinnalla on mahdollista.

Lääkäriopiskelijat

Opiskelijoita on laaja joukko. Lääketieteen opiskelut aloittaa vuosittain noin 750 henkilö. Valmistuneista noin 60 % naisia. Opiskelijoita on todella laajasti eri taustoista, mutta heitä kaikkia yhdistää halu pukea valkotakki päälle ja auttaa muita ihmisiä.

Opiskeluiden jälkeen

Suurin osa opiskelijoista erikoistuu lisensiaateiksi valmistumisen jälkeen. Erikoistumaan päästään harvoin suoraan koulunpenkiltä, vaan sinne pääsemiseen edellytetään usein työkokemusta. Erikoistumiskoulutus kestää noin 5-6 vuotta, jonka jälkeen erikoistuneesta tulee kyseisen alan erikoislääkäri.

Muutama vinkki pääsykokeisiin

  1. Lue laadukkaasti. Pääsykokeiden vaatimukset ovat verrattain laajat, joten niiden hallitseminen voi olla haastavaa. Laadukkaalla lukemisella tarkoitan lukemista, jossa on selvä idea mitä luetaan ja milloin luetaan, unohtamatta päivän taukoja ja vapaapäiviä. Suosittelen tekemään lukusuunnitelman yksityiskohtaisesti. Isommat linjat lukemisen kannalta kannattaa rakentaa jo hyvissä ajoin, ja yksityiskohtaiseen lukusuunnitelman kannattaa paneutua pääsykokeen lähestyessä.
  2. Aloita ajoissa. Lukion biologian, fysiikan ja kemian oppimäärään hallitseminen ei tapahdu yhdessä illassa, eikä edes yhdessä kuukaudessa. Mitä aikaisemmin valmistautumisen aloitat, sitä suuremman määrän tietoa ja taitoa ehdit kerryttämään ennen pääsykoetta.
  3. Pidä motivaatiota yllä. Kirjoita itsellesi ylös, miksi haluat lääketieteelliseen. Se kirkastaa tavoitettasi ja avaa itsellesi perinpohjaiset syyt, miksi haluat lääkikseen. Itseluottamus ja asenne on kaiken a ja ö. Lue tarpeeksi huolellisesti, jotta saat itsellesi luottamusta, että tulet selviytymään pääsykokeesta.

Linkkejä, joista pääsee tutustumaan alaan vielä tarkemmin:

Mafy

Wikipedia

Lääkisvalmennus

Studentum

Opintopolku